DJ Pepez

Het belang van positief ouderschap

Het belang van positief ouderschap

Positief ouderschap

 

 

Positief ouderschap draait om het toepassen van positieve opvoeding op je kind. Dat is een opvoeding waarin je je kind op zo’n positief mogelijke manier benadert met de nodige structuur en regels. Benieuwd hoe je je kind positief opvoedt? Hieronder geef ik je meer uitleg!

 

Wat is positief ouderschap?

Positief ouderschap is zoals de naam al doet vermoeden, ouderschap die op een positieve manier wordt uitgevoerd. Positief opvoeden wil namelijk zeggen dat je je kind in zijn waarde laat en dat je je voornamelijk focust op positiviteit.

 

Hoe pas je positief opvoeden toe?

Positief opvoeden werkt voornamelijk via vijf principes; je moet steeds realistische verwachtingen van je kind hebben, het is belangrijk dat je werkt aan een positieve relatie tussen jou en het kind, je moet het kind altijd op een positieve manier bekijken en je mag jezelf niet vergeten! Hieronder geef ik je wat meer uitleg!

 

Heb realistische verwachtingen van je kind

Het is niet goed voor de zelfwaarde van je kind om te hoge eisen te stellen. Vraag dus enkel dingen aan je kind die het begrijpt. Daarnaast is het ook belangrijk dat je altijd begrip toont voor je kind. Soms kan je kind gefrustreerd zijn, het is dan belangrijk dat je zijn gevoel erkent. Zo zal je kind zich meer geapprecieerd voelen.

 

Werk aan een positieve relatie tussen jou en je kind

 

Om een positieve opvoeding op je kind te kunnen toepassen, is het belangrijk dat je eerst werkt aan een goede relatie tussen jou en je kind. Dat doe je door aandachtig te zijn en te kijken naar wat je kind nodig heeft. Daarnaast is het ook belangrijk dat je altijd goed naar je kind luistert. Als je deze dingen doet, dan zal het kind zich veilig en geliefd voelen en dat is de basis voor een goede relatie.

 

Kijk altijd positief naar je kind

 

Bij positieve opvoeding is het ook belangrijk dat je altijd op een positieve manier naar je kind kijkt. Elk kind is anders en ook het tempo waarop ze dingen leren en doen kan erg verschillend zijn. Kijk voornamelijk naar wat je kind goed kan. Door je te focussen op de achterstand en/of negatieve dingen kan het kind problemen krijgen met zijn zelfwaarde. Dat moet je zoveel mogelijk vermijden!

 

Ook structuur en regels zijn belangrijk

 

Positief opvoeden wil niet zeggen dat je zomaar alles moet toelaten wat je kind doet of zegt. Je benadert je kind wel op een positieve manier, maar ook hierbij zijn structuur en regels een noodzaak. Elk kind heeft namelijk structuur en regels nodig, zodat hij weet wat kan en niet.

 

Zorg goed voor jezelf

 

Positief opvoeden draait ook rond jezelf als ouder. Alleen door af en toe ook tijd te nemen voor jezelf kan je ervoor blijven zorgen dat je je kind positief kunt opvoeden. Daarnaast is positieve opvoeding iets waarin je echt moet geloven. Als je zelf negatief geladen bent, dan zal het niet geloofwaardig overkomen, waardoor de opvoeding zijn effect zal missen!

Juan Pepez

Geef een reactie